Regulamin Kids Run | Triathlon Series

Regulamin Kids Run

KIDS RUN 2018
BRODNICA, 22.07.2018

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  2. G&G Promotion, Grzegorz Golonko
  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Brodnicy w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Brodnicy i okolic.
  1. Kids Run odbędzie się w dniu 22.07.2018 r. (niedziela).
  2. Start i meta będą znajdować się w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Zielone Wzgórze w Brodnicy.
 • Sobota, 21.07.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 22.07.2018
  07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/2 IM
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/4 IM i 1/8 IM, Kids Run
  07:00 – 16:30 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/2 IM
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  08:45 odprawa techniczna dla dystansu 1/2IM
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start kategorii wiekowej 4-5 – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 6-7 – bieg na 200 m
  09:45 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie zawodów
  10:20 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  16:00 – zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  Program może ulec zmianie!

  1. Kids Run zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat). Pomiar trasy GPS.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Restauracji Omega (Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Zielone Wzgórze) przy ulicy Wczasowej 1A.
  2. Biuro zawodów będzie czynne 21.07.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00 i w dniu imprezy 22.07.2018 r. w godzinach 7:00-9:00 dla dystansów 1/4 IM, 1/8 IM, Kids Run.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 • Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
  D1 (dziewczynki 1-3 lat)
  C1 (chłopcy 1-3 lat)
  D4 (dziewczynki 4-5 lat)
  C4 (chłopcy 4-5 lat)
  D6 (dziewczynki 6-7 lat)
  C6 (chłopcy 6-7 lat)
  D8 (dziewczynki 8-9 lat)
  C8 (chłopcy 8-9 lat)
  D10 (dziewczynki 10-11 lat)
  C10 (chłopcy 10-11 lat)
  D12 (dziewczynki 12-13 lat)
  C12 (chłopcy 12-13 lat)
  D14 (dziewczynki 14-15 lat)
  C14 (chłopcy 14-15 lat)

  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy Kids Run otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko, które zgłoszone zostanie przez rodzica, opiekuna prawnego, trenera lub nauczyciela.
  2. Wszyscy zawodnicy startujący w Kids Run muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura i muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w imprezie.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ 

  1. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  2. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  1. Zgłoszenia do Kids Run będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie triathlonpl.com.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w Kids Run i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.
  4. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  5. Limit uczestników na wszystkich trzech dystansach dla dzieci i młodzieży to 200 osób.
  6. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22.07.2018, do godziny 9:00. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
  8. W Biurze zawodów, w godzinach wyszczególnionych w pkt VI. będzie można zapisać dziecko pod warunkiem, że limit startujących nie został wyczerpany.
  1. W zawodach Kids Run obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 10.07.2018
   40,00 PLN płatne do 22.07.2018
  1. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  2. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
  4. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
  1. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa KR Brodnica 2018, dystans″.
  2. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5{37d1b799722e64522530014281b9cd4f7ba095b948268fd88c3d42014358fcd4} wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  3. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Kids Run to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50{37d1b799722e64522530014281b9cd4f7ba095b948268fd88c3d42014358fcd4} oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 08.07.2018.
  4. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  5. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  6. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Kids Run Brodnica.
  7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonpl.com.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Kids Run Brodnica 2018 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Kids Run Brodnica 2018 – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Kids Run Brodnica 2018 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Kids Run Brodnica 2018 będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 22.07.2018 r. o godz. 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy na bieg, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, bufet w strefie finishera, słodki upominek po przekroczeniu linii mety, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  9. Dzieci i młodzież startują wyłącznie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice i opiekunowie prawni dziecka przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i innych urazów fizycznych.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl