Regulamin | Triathlon Series

Regulamin

TRIATHLON SERIES BRODNICA 2018
1/2 IM (1,9-90-21,1) | 1/4 IM (0,95-45-10,55) | 1/8 IM (0,475-22,5-5,275)
BRODNICA, 22.07.2018

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  2. G&G Promotion, Grzegorz Golonko
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Brodnicy w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Brodnicy i okolic.
  1. Triathlon Series Brodnica 2018 odbędzie się w dniu 22.07.2018 (niedziela).
  2. Start znajdować się będzie nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy.
  3. Meta i strefa zmian będą znajdować się w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Zielone Wzgórze w Brodnicy.
 • Sobota, 21.07.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 22.07.2018
  07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/2 IM
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/4 IM i 1/8 IM, Kids Run
  07:00 – 16:30 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/2 IM
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  08:45 odprawa techniczna dla dystansu 1/2IM
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start kategorii wiekowej 4-5 – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 6-7 – bieg na 200 m
  09:45 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie zawodów
  10:20 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  16:00 – zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  Program może ulec zmianie!

  1. Triathlon Series Brodnica 2018 rozegrany zostanie na dystansie 1/2 IM (1,9-90-21,1), 1/4 IM (0,95-45-10,55) i 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
  2. Pływanie w Jeziorze Niskie Brodno na dystansie 1/2 IM – 1,9 km (2 pętle x 0,95 km), 1/4 IM – 0,95 km (1 pętla) oraz na dystansie 1/8 IM – 0,475 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 20-22°C. Głębokość jeziora do 18 m. Start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 1/2 IM – 90 km (4 pętle x 22,5 km), 1/4 IM – 45 km (2 pętle x 22,5 km) oraz na dystansie 1/8 IM – 22,5 km (1 pętla). Oznaczenie trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy na czas wyścigu będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  4. Bieg na dystansie 1/2 IM – 21,1 km (4 pętle x 5,275), 1/4 IM – 10,55 km (2 pętle x 5,275) oraz dla dystansu 1/4 IM – 5,275 km (1 pęta). Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 7 godzin na dystanse 1/2 IM, 4 godziny na dystansie 1/4 IM i 2 godziny na dystansie 1/8 IM.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Restauracji Omega (Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Zielone Wzgórze) przy ulicy Wczasowej 1A.
  2. Biuro zawodów będzie czynne 21.07.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00 i w dniu imprezy 22.07.2018 r. w godzinach 7:00-08:30 dla dystansu 1/2 IM oraz w godzinach 7:00-9:00 dla dystansów 1/4 IM, 1/8 IM.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W ramach Triathlon Series Brodnica 2018 rozegrane będą również sztafety triathlonowe na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo, bieganie.
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafetach na dystansach 1/2 IM i 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat. W sztafecie na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat (i starsi).
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Sztafeta” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  2. Na trasie kolarskiej na dystansie 1/2 IM dostępna będzie woda, izotonik oraz banany. Na tym punkcie będzie dopuszczona strefa supportu, na którym będzie możliwe wsparcie osób z zewnątrz.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMB Mistrzyni Brodnicy – tylko mieszkanki Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMB Mistrz Brodnicy – tylko mieszkańcy Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMB Mistrzyni Brodnicy – tylko mieszkanki Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMB Mistrz Brodnicy – tylko mieszkańcy Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMB Mistrzyni Brodnicy – tylko mieszkanki Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMB Mistrz Brodnicy – tylko mieszkańcy Brodnicy, które przy zgłoszeniu wpiszą „Brodnica” w polu „miasto”
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/2 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w rywalizacji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  1. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/2 będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/2 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/2 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  2. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/4 IM będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/4 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/4 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  3. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/8 IM będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/8 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/8 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
  10. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/2 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/2 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  3. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Triathlon Series Brodnica 2018.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ 

  1. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów startlist.pl.
  2. Wszystkich zawodników, poza zawodnikami startującymi w sztafetach, obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Triathlonu. Licencja może być roczna lub jednorazowa.
  1. Zgłoszenia do Triathlon Series Brodnica 2018 będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonpl.com. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonpl.com i klikając w menu „BRODNICA” -> „ZAPISZ SIĘ”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje limit uczestników 150 osób na dystans 1/2 IM, 300 osób na dystans 1/4 IM oraz 150 osób na dystans 1/8 IM (limity mogą ulec zmianie).
  7. W przypadku osiągnięcia limitu 150 uczestników na dystansie 1/2 IM, 300 uczestników na dystansie 1/4 IM i 150 uczestników na dystansie 1/8 IM, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 22.07.2018 do godziny 8:30 (dystans 1/2 IM) oraz do godziny 9:00 (dystans 1/4 IM i dystans 1/8 IM). Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Triathlon Series Brodnica 2018 do dnia 08.07.2018, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Triathlon Series Brodnica 2018 na inną imprezę z cyklu do dnia 08.07.2018. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  11. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/2 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   199,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   249,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   269,00 PLN płatne do 30.06.2018
   299,00 PLN płatne do 10.07.2018
   349,00 PLN płatne do 22.07.2018
  2. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/4 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   149,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   199,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   219,00 PLN płatne do 30.06.2018
   249,00 PLN płatne do 10.07.2018
   299,00 PLN płatne do 22.07.2018
  3. W zawodach Triathlon Series Brodnica 2018 na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   99,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   149,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   169,00 PLN płatne do 30.06.2018
   189,00 PLN płatne do 10.07.2018
   219,00 PLN płatne do 22.07.2018
  4. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu Triathlon Series 2018 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
  5. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa TTT Brodnica 2018, dystans″.
  8. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5 % wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  9. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Triathlon Series Brodnica 2018, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50 % oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 08.07.2018 r.
  10. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 08.07.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  11. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  12. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Triathlon Series Brodnica 2018.
  14. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonpl.com.
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Triathlon Series Brodnica 2018 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Triathlon Series Brodnica 2018 – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Triathlon Series Brodnica 2018 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej na dystansie 1/2 IM nastąpi 21.07.2018 o godzinie 8:30, a na dystansach 1/4 IM i 1/8 IM nastąpi 22.07.2018 o godzinie 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, silikonowy czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl