Regulamin | Triathlon Series

Regulamin

TRIATHLON SERIES NIEPORĘT 2018
1/2 IM (1,9-90-21,1) | 1/4 IM (0,95-45-10,55) | 1/8 IM (0,475-22,5-5,275)
NIEPORĘT, 02.09.2018

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja gminy Nieporęt w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Nieporęt i okolic.
  1. Triathlon Series Nieporęt 2018 odbędzie się w dniu 02.09.2018 (niedziela).
  2. Start znajdować się będzie nad Zalewem Zegrzyńskim w Białobrzegach (gmina Nieporęt).
  3. Meta i strefa zmian będą znajdować się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada przy ul. Spacerowej 25 w Białobrzegach (gmina Nieporęt).
 • Sobota, 01.09.2018
  16:00 – 19:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  16:00 – 19:00 EXPO oraz inne atrakcje

  Niedziela, 02.09.2018
  07:00 – 08:30 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/2 IM
  07:00 – 09:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – dystans 1/4 IM i 1/8 IM, Kids Run
  07:00 – 16:30 EXPO oraz inne atrakcje
  07:30 – 08:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/2 IM
  07:30 – 09:15 wprowadzanie rowerów do strefy zmian – dystans 1/4 IM i 1/8 IM
  08:45 odprawa techniczna dla dystansu 1/2IM
  09:00 start dystans 1/2 IM (indywidualnie i sztafety)
  09:30 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  09:35 start kategorii wiekowej 4-5 – bieg na 200 m
  09:40 start kategorii wiekowej 5-6 – bieg na 200 m
  09:45 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  09:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  10:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  10:15 oficjalne otwarcie zawodów
  10:20 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  10:50 start dystans 1/8 IM (indywidualnie i sztafety)
  11:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  14:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  15:00 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM
  16:00 – zamknięcie trasy
  16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 IM

  Program może ulec zmianie!

  1. Triathlon Series Nieporęt 2018 rozegrany zostanie na dystansie 1/2 IM (1,9-90-21,1), 1/4 IM (0,95-45-10,55) i 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
  2. Pływanie w Zalewie Zegrzyńskim na dystansie 1/2 IM – 1,9 km (2 pętle x 0,95 km), 1/4 IM – 0,95 km (1 pętla) oraz na dystansie 1/8 IM – 0,475 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 20-22°C. Głębokość jeziora do 11 m. Start z wody. Pianki dozwolone.
  3. Rower na dystansie 1/2 IM – 90 km (4 pętle x 22,5 km), 1/4 IM – 45 km (2 pętle x 22,5 km) oraz na dystansie 1/8 IM – 22,5 km (1 pętla). Oznaczenie trasy co 5 km. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy na czas wyścigu będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  4. Bieg na dystansie 1/2 IM – 21,1 km (4 pętle x 5,275), 1/4 IM – 10,55 km (2 pętle x 5,275) oraz dla dystansu 1/4 IM – 5,275 km (1 pęta). Pomiar trasy GPS.
  5. Limit czasu ukończenia zawodów – 7 godzin na dystanse 1/2 IM, 4 godziny na dystansie 1/4 IM i 2 godziny na dystansie 1/8 IM.
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada przy ul. Spacerowej 25 w Białobrzegach (gmina Nieporęt).
  2. Biuro zawodów będzie czynne 01.09.2018 r. w godzinach 16.00 – 19.00 i w dniu imprezy 02.09.2018 r. w godzinach 7:00-08:30 dla dystansu 1/2 IM oraz w godzinach 7:00-9:00 dla dystansów 1/4 IM, 1/8 IM.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.
  1. W ramach Triathlon Series Nieporęt 2018 rozegrane będą również sztafety triathlonowe na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.
  2. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo, bieganie.
  3. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu/numeru startowego (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip i numer startowy osobie biorącej udział w etapie biegowym).
  4. W sztafetach na dystansach 1/2 IM i 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat. W sztafecie na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat (i starsi).
  5. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „Sztafeta” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
  6. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
  7. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.
  8. Koszt udziału w sztafecie to aktualna cena za udział w zawodach + 150 PLN.
  9. Pakiet startowy dla sztafet, to podstawowy pakiet dla zawodnika ze startu indywidualnego oraz 2 dodatkowe czepki dla członków sztafet oraz 2 dodatkowe medale na mecie.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  2. Na trasie kolarskiej na dystansie 1/2 IM dostępna będzie woda, izotonik oraz banany. Na tym punkcie będzie dopuszczona strefa supportu, na którym będzie możliwe wsparcie osób z zewnątrz.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkanki województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzowsta Mazowsza”
  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzostwa Mazowsza”
  3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkanki województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzowsta Mazowsza”
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzostwa Mazowsza”
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkanki województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzowsta Mazowsza”
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MMM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy przy zgłoszeniu zaznaczą check box „Mistrzostwa Mazowsza”
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/2 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
   MSZ MM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko sztafety z województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box Mistrzostwa Mazowsza
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
   MSZ MM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko sztafety z województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box Mistrzostwa Mazowsza
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
   MSZ MM – Mistrzostwa Mazowsza – tylko sztafety z województwa mazowieckiego, które przy zgłoszeniu zaznaczą check box Mistrzostwa Mazowsza
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w rywalizacji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Trzy najlepsze sztafety w rywalizacji zespołów trzyosobowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  5. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon Series Nieporęt 2018 otrzyma okolicznościowy medal.
  1. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/2 będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/2 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/2 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  2. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/4 IM będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/4 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/4 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  3. Do klasyfikacji końcowej cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/8 IM będzie liczyła się suma 2 najlepszych czasów spośród zawodów wchodzących w skład cyklu Triathlon Series 2018 na dystansie 1/8 IM. Takie same zasady obowiązują w przypadku klasyfikacji sztafet na dystansie 1/8 IM. Najlepsze trzy zawodniczki i najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej i kategorii generalnej otrzymają statuetki za klasyfikację końcową cyklu.
  4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KM Mistrzyni Mazowsza
  5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/2 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MM Mistrz Mazowsza
  6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KM Mistrzyni Mazowsza
  7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/4 IM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MM Mistrz Mazowsza
  8. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat)
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-60 lat)
   K 60 (60-69 lat)
   K 70 (70 lat i więcej)
   KM Mistrzyni Mazowsza
  9. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1/8 IM (decyduje rok urodzenia)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat)
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-60 lat)
   M 60 (60-69 lat)
   M 70 (70 lat i więcej)
   MM Mistrz Mazowsza
  10. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/2 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  11. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/4 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  12. Klasyfikacje i kategorie wiekowe sztafet na dystansie 1/8 IM
   MSZ (klasyfikacja generalna sztafet)
  1. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/2 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  3. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Triathlon Series Nieporęt 2018.

  ZGODA RODZICÓW – pobierz TUTAJ

  1. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl.
  2. Wszystkich zawodników, poza zawodnikami startującymi w sztafetach, obowiązują aktualne licencje Polskiego Związku Triathlonu. Licencja może być roczna lub jednorazowa.
  1. Zgłoszenia do Triathlon Series Nieporęt 2018 będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.triathlonpl.com. Wchodząc na stronę imprezy www.triathlonpl.com i klikając w menu „NIEPORĘT” -> „ZAPISZ SIĘ”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. Obowiązuje limit uczestników 200 osób na dystans 1/2 IM, 400 osób na dystans 1/4 IM oraz 200 osób na dystans 1/8 IM (limity mogą ulec zmianie).
  7. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników na dystansie 1/2 IM, 400 uczestników na dystansie 1/4 IM i 200 uczestników na dystansie 1/8 IM, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  8. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 02.09.2018 do godziny 8:30 (dystans 1/2 IM) oraz do godziny 9:00 (dystans 1/4 IM i dystans 1/8 IM). Zgłoszenia będą przyjmowane także w biurze zawodów (w godzinach pracy biura podanych w punkcie VI.2.), jeśli pozostaną wolne miejsca.
  10. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Triathlon Series Nieporęt 2018 do dnia 19.08.2018, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Triathlon Series Nieporęt 2018 na inną imprezę z cyklu do dnia 19.08.2018. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości opłat startowych organizator nie zwraca. W przypadku zmiany dystansu z krótszego na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej dystansu dłuższego. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  11. W przypadku zgłoszeń sztafet, zgłoszenia powinien dokonać kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu wpisuje pozostałych członków sztafety.
  1. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/2 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   199,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   249,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   269,00 PLN płatne do 30.06.2018
   299,00 PLN płatne do 21.08.2018
   349,00 PLN płatne do 02.09.2018
  2. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/4 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   149,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   199,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   219,00 PLN płatne do 30.06.2018
   249,00 PLN płatne do 21.08.2018
   299,00 PLN płatne do 02.09.2018
  3. W zawodach Triathlon Series Nieporęt 2018 na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
   99,00 PLN dla pierwszych 50 zapisanych osób
   149,00 PLN dla kolejnych 100 zapisanych osób
   169,00 PLN płatne do 30.06.2018
   189,00 PLN płatne do 21.08.2018
   219,00 PLN płatne do 02.09.2018
  4. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu Triathlon Series 2018 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
  5. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa TTT Nieporęt 2018, dystans″.
  8. Przy płatności on-line przez system PayU doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5{37d1b799722e64522530014281b9cd4f7ba095b948268fd88c3d42014358fcd4} wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayU, prowizja nie zostanie naliczona.
  9. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Triathlon Series Nieporęt 2018, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50{37d1b799722e64522530014281b9cd4f7ba095b948268fd88c3d42014358fcd4} oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 19.08.2018 r.
  10. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 19.08.2018. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  11. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  12. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Triathlon Series Nieporęt 2018.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.triathlonpl.com.
  1. Dane osobowe uczestników Triathlon Series Nieporęt 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Triathlon Series Nieporęt 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon Series Nieporęt 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Series Nieporęt 2018. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Triathlon Series Nieporęt 2018 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Triathlon Series Nieporęt 2018 – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Triathlon Series Nieporęt 2018 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Triathlon Series Nieporęt 2018 będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej na dystansie 1/2 IM nastąpi 02.09.2018 o godzinie 8:30, a na dystansach 1/4 IM i 1/8 IM nastąpi 02.09.2018 o godzinie 9:00.
  2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe na kask i na rower, numer startowy na bieg, silikonowy czepek pływacki, zwrotny chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, nadzór licencjonowanych sędziów na trasie zawodów, izotonik oraz wodę na punktach odświeżania, bufet w strefie finishera, ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach, medal za ukończenie zawodów.
  3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  9. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  10. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl